Екология, озеленяване и чистота

Услуги

Наименование на услугата: Цена на услугата(с ДДС):
Извършване на транспортна услуга с трактор ТК-80 22.50лв
Косене с храсторез – за 1 час 15.60лв

Заповед за определяне границите и районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местни данъци и такси, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони в община Белене през 2023 г.

Заповед за определяне границите и районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местни данъци и такси, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони в община Белене през 2022 г.
Заповед за определяне границите и районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местни данъци и такси, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони в община Белене през 2021 г.
Заповед за определяне границите и районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местни данъци и такси, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони в община Белене през 2020 г.
Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване в община Белене през 2019 г.
Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване в община Белене през 2018 г.
Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване в община Белене през 2017 г.
Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване в община Белене през 2016 г.