Заповеди

Заповед за определяне границите и районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местни данъци и такси, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони в община Белене през 2024 г.

BRN3C2AF481E7C0_004616

Заповед за определяне границите и районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местни данъци и такси, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони в община Белене през 2023 г

Заповед за определяне границите и районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местни данъци и такси, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони в община Белене през 2022 г

Заповед за определяне границите и районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местни данъци и такси, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони в община Белене през 2021 г
Заповед за определяне границите и районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местни данъци и такси, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони в община Белене през 2020 г.
Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване в община Белене през 2019 г.
Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване в община Белене през 2018 г.
Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване в община Белене през 2017 г.
Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване в община Белене през 2016 г.