Заповеди на кмета

2020 година

Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка 23.10.2020 г.
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка 30.09.2020 г.
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка 01.09.2020 г.
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповеди на кмета във връзка с извършването на траурни услуги в гробищните паркове от търговски дружества и юридически лица
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед на кмета във връзка с пожароопасен сезон 2020г.
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед за възстановяване дейността на детските градини от 1-ви юни
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед за изменение на ПУП
Заповед за допускане изработване на ПУП
Заповед за допускане изработване на ПУП

2019 година

Заповед на кмета във връзка със стратегията за управление на риска в община Белене за периода 2019 – 2021 г.
Заповед на кмета във връзка с пожароопасен сезон 2019г.
Заповед на кмета във връзка с движението на МПС и ППС с животинска тяга в нощните часове
Заповед на кмета във връзка с къпането и плуването по поречието на р. Дунав

2018 година

Заповед №962/ 11.10.2018 г.

Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни – събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белене
Видове регистри, поддържани в Община Белене
Правила за извършване на видеонаблюдение в Община Белене
Защита на лични данни в Община Белене – информация за клиента

—————————-

Заповед на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПР на ул. “Милан Василев”

Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Белене за 2017г.
Заповед N:857/14.08.2015г. за избори на кметове на кметства в Община Белене

Заповед N:836/06.08.2015г.

Заповед N:805/23.07.2015г.

Заповед N:983/23.09.2015г.

Заповед N:1059/29.10.2015г.