Заповеди на кмета

2021 година
ЗАПОВЕД за въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белене считано от 07.09.2021 година до 31.10.2021 година
Политика за мрежова и информационна сигурност на община Белене, съгласно Приложени №1, неразделана част от настоящата Заповед
Заповед за въвеждане следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Белене считано от 01.08.2021 година до 31.08.2021 година
Заповед за удължавене на извънредната епидемична обстановка
Заповед за въвеждане следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Белене считано от 01.06.2021 година до 31.07.2021 година
Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки от 12.04.2021 до 30.04.2021 година
Заповед за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белене считано от 01.04.2021 година до 30.04.2021 година

2020 година
Заповед за утвърждаване на харта на клиента от 31.01.2020г.
Заповед на основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5а, ал.2 – Вътрешни правила за организация на административното обслужване-12.10.2020г.
Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Белене считано от 23:30 часа на 27.11.2020 до 21.12.2020г.
Заповед на Кризисния щаб при Община Белене считано 19.11-29.11.2020г да бъде преустановена учебната дейност.
Заповед във връзка с противоепидемични мерки 12.11.2020г. – 30.11.2020г.
Заповед във връзка с противоепидемични мерки 04.11.2020г.
Заповед във връзка с противоепидемични мерки 02.11.2020г.
Заповед във връзка с противоепидемични мерки 29.10-13.11.2020г.
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка 23.10.2020 г.
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка 30.09.2020 г.
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка 01.09.2020 г.
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповеди на кмета във връзка с извършването на траурни услуги в гробищните паркове от търговски дружества и юридически лица
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед на кмета във връзка с пожароопасен сезон 2020г.
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед за възстановяване дейността на детските градини от 1-ви юни
Заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед за изменение на ПУП
Заповед за допускане изработване на ПУП
Заповед за допускане изработване на ПУП

2019 година

Заповед на кмета във връзка със стратегията за управление на риска в община Белене за периода 2019 – 2021 г.
Заповед на кмета във връзка с пожароопасен сезон 2019г.
Заповед на кмета във връзка с движението на МПС и ППС с животинска тяга в нощните часове
Заповед на кмета във връзка с къпането и плуването по поречието на р. Дунав

2018 година

Заповед №962/ 11.10.2018 г.

Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни – събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белене
Видове регистри, поддържани в Община Белене
Правила за извършване на видеонаблюдение в Община Белене
Защита на лични данни в Община Белене – информация за клиента

—————————-

Заповед на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПР на ул. “Милан Василев”

Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Белене за 2017г.
Заповед N:857/14.08.2015г. за избори на кметове на кметства в Община Белене

Заповед N:836/06.08.2015г.

Заповед N:805/23.07.2015г.

Заповед N:983/23.09.2015г.

Заповед N:1059/29.10.2015г.