Петокладенци

Село Петокладенци се намира на 25 км южно от общинския център – град Белене.

Селото се споменава в османски регистри от 1479/80 година, като по това време е павликянско село с 10 домакинства.

През 1604 година в Петокладенци сердикийският епископ Петър Солинат извършва първото масово покръстване на български павликяни в католицизма, като след това изгражда в селото голяма каменна църква, а пет местни момчета са изпратени да се обучават в Рим.

В доклада на католическия епископ Филип Станиславов от 1659 г. се споменава, че в селото е имало 10 мюсюлмански къщи на павликяни, които били приели исляма.