Контакти


За контакти с Община Белене:

ул. “България” 35
5930, Белене

e-mail: obshtina@belene.bg
e-mail: obshtinabl@abv.bg
e-mail: obshtinabl@gmail.com

Централа: 0658/ 3 10 61

Местни данъци и такси:
0658/ 3 49 50

 

За контакти с Общински съвет-Белене:
e-mail: obs.belene@gmail.com

 

За контакти с общински вестник “Дунавски новини”:
e-mail: dunavskinovini@gmail.com
e-mail: press@belene.bg