Септември 2016

Проект! на правилник за устройство на център за личностно развитие при ОДК-Белене
Проект на Наредба за условията и реда за отписване и преместване на деца в детските градини