Устройствени планове и схеми

Схема за преместваемите обекти одобрена от общински експертен съвет с протокол №10/07.12.2005