Протокол от заседание на Общинския съвет проведено на 09.12.2015 г.

П Р О Т О К О Л №3 от заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 09 декември 2015 г. (сряда) от 14.00 часа в зала №26 на общинска администрация-Белене [embeddoc url=”http://official.belene.bg/wp-content/uploads/2015/12/п-л-3-9.12.2015.pdf” download=”all”] ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ                       П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ […]

» Read more