Учредяване на Местна URBACT Група Белене

На 10 януари 2020 г. от 11:00ч. в зала 26 на Община Белене се състоя учредителна среща за създаване на Местна URBACT Група Белене, която е част от дейностите на Фаза I на проект “KAIROS – Наследството като градска регенерация” реф.№ 5591, финансиран по Програма “URBACT III 2014-2020”. На срещата екипът на проекта запозна групата с дейностите и целите на […]

» Read more

В Община Белене раздадоха ваучери за храна

През месец декември кметът на Община Белене – г-н Милен Дулев раздаде ваучери за храна на 17 души от Белене. Фирмата дарител е „Съдърланд глобал Сървисис“ ЕООД“. Стойността на ваучерите е 30 лева, а получилите ваучери бяха семейства в нужда, определени от „Каритас“- Белене. Сред тях има възрастни, самотни и болни хора, самотни родители, социално слаби хора, безработни хора, хора […]

» Read more