Покана за обучение по проекта „Не изхвърляй – компостирай”, на всички лица подали декларация да получат компостер за домашно компостиране

СЪОБЩЕНИЕ-ЗА-КОМПОСТИРАНЕ