Бюджет 2015 г.

Бюджет 2015

Решение №13 за приемане на бюджет на Община Белене за 2015 г. и приложения към него
Решение№84 от 11.07.2016г. на Общински съвет-Белене за приемане на Отчет за 2015 на Община Белене и приложения към него