Бюджет 2017 г.

Бюджет 2017

Решение №10 от 27.01.2017г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2017г.
Приложения към Решение №10 от 27.01.2017г.
Решение №60 от 27.09.2018г. на Общински съвет-Белене за приемане на Отчет за 2017 на Община Белене
Приложения 1-2 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 3 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 4 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 5 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложения 6-7 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 8 към Решение №60 от 27.09.2018г.

Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2017г.