Бюджет 2023 г.

БЮДЖЕТ 2023

приет с Решение №70/14.09.2023

Дата на публикуване 13.10.2023 Г.


Покана за публично обсъждане на Бюджет 2023 г.

дата на публикуване: 17.08.2023 г.


Проект на Бюджет 2023 г.


Покана и обявление за публично обсъждане на актуализацията на капиталовите разходи на Община Белене за 2023 г. дата на публикуване 03.08.2023 г.