РЕГИСТЪР на подадените Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на Община Белене за 2018 – 2019 г.

РЕГИСТЪР на подадените Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на Община Белене за 2018 – 2019 г.

Трите имена на Декларатора Длъжност Декларация по чл….ал…..т….. Наличие на несъвместтимост Подадена в срок Забележка
Арх. Бойко Балабанов Главен архитект Чл.35, ал.1, т.1 не да
Ася Дулева Мл. експерт „РУП” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Христина Иванова-Мънева Нач. отдел „УТ и ОС” / Гл. инженер Чл.35, ал.1, т.1 не да
Малина Ешекова Заместник кмет Чл.35, ал.1, т.1 не да
Галя Стефанова Специалист „УОЕЕ” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Петя Кюрчева Старши счетоводител Чл.35, ал.1, т.1 не да
Румяна Кондрова Главен експерт Чл.35, ал.1, т.1 не да
Милена Илиева Нач. отдел „ЕОЧ” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Антон Антонов Финансов контрольор Чл.35, ал.1, т.1 не да
Мая Терзиева Нач. отдел „ФСД” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Бистра Мънева Гл. експерт „Чов. ресурси” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Анелия Ганчева Касиер-специалист „МДТ” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Нина Пейзанова Нач. отдел „МДТ” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Петя Шкодрова Мл. експерт „ИР и ОП” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Цветомир Цветанов Гл. експерт „ИР и ОП” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Петя Бойчева-Илиева Ст. специалист „ГТО” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Маргарита Младенова Гл. специалист „КТО” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Лидия Врайкова Гл. специалист „СКИД” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Мирослава Русанова Заместник кмет Чл.35, ал.1, т.1 не да
Ирина Босилкова Гл. специалист „каса ЦИОГ” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Николай Първанов Инспектор „Приходи” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Ваня Пелова Гл. експерт „Гражданство” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Ина Джантова Мл. експерт „Бюджет” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Ралица Господинова Технически секретар на ОбС Чл.35, ал.1, т.1 не да
Диляна Спиридонова Директор ЦПЛР-ОДК Белене Чл.35, ал.1, т.1 не да
Анна Несторова Гл. експерт Чл.35, ал.1, т.1 не да
Анелия Джантова Мл. експерт „РУП” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Митана Митрикова Гл. специалист „ГЗ и ОМП” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Ваня Карлева Ръководител „ЦОП” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Валя Вълкова Ст. експерт „РУП” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Мария Кърчева Гл. специалист Счетоводител/Касиер Чл.35, ал.1, т.1 не да
Пламен Петров Гл. експерт „ОС” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Синела Арабаджиева Ст. счетоводител Чл.35, ал.1, т.1 не да
Мариета Ямелиева Гл. експерт „Гражданско състояние” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Здравка Мънева Ст. инспектор „Приходи” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Анна Несторова Главен експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да Ежегодна +диск
Мариета Ямелиева Главен експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да + диск Ежегодна
Петя Шкодрова Младши експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Нина Пейзанова Нач. отдел „МДТ” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск Ежегодна
Христина Иванова -Мънева Нач. отдел „УТ и ОС” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск Ежегодна
Николай Първанов Инспектор „Приходи” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Ваня Пелова Гл. експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск Ежегодна
Ваня Карлева Ръководител „ЦОП” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Румяна Кондрова Гл. експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск
Галя Стефанова Специалист Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Диляна Спиридонова Директор ЦПЛР-ОДК Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Милена Илиева Нач.отдел „ЕОЧ” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Петя Кюрчева Ст. счетоводител Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Мария Кърчева Гл. специалист Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Ина Джантова Мл. експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Валя Вълкова Старши експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Валя Вълкова Старши експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І промяна да +диск встъпителна
Мая Терзиева Нач. отдел „ФСД” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск
Анелия Ганчева Специалист каса МДТ Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Лидия Врайкова Гл. специалист „СКИД” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Бистра Мънева Гл. експерт „Чов. ресурси” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Анелия Джантова Мл.експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Ирина Босилкова Гл. специалист „ЦИОГ” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Ася Дулева Мл. експерт Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Цветомир Цветанов Гл. експерт „ИР и ОП” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Пламен Петров Гл. експерт „ОС” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Маргарита Младенова Гл. специалист Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Синела Арабаджиева Ст. счетоводител Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Петя Бойчева – Илиева Ст. специалист Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Митана Митрикова Гл. специалист Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Стела Костова Директор ДГ „Мечта” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Антон Антонов Финансов контрольор Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Ралица Господинова Технически секретар на ОбС Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Елка Арнаудова Директор ДГ „Знаме на мира” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Калинка Петкова Обредник Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Здравка Мънева Старши инспектор Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Христина Иванова – Мънева Нач. отдел „УТ и ОС” Чл.35, ал.1, т.2 част І промяна да +диск
Здравка Мънева Старши инспектор „Приходи” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск при освобождаване
Десислава Кръстева Инспектор „Приходи” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Десислава Кръстева Инспектор „Приходи” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Светлана Паскова Младши експерт „ИР и ОП” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Светлана Паскова Младши експерт „ИР и ОП” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Десислава Кръстева Инспектор „Приходи” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск при освобождаване
Светлана Паскова Младши експерт „ИР и ОП” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск при освобождаване
Александър Кръстев Младши експерт „Системен администратор” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Александър Кръстев Младши експерт „Системен администратор” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Светлана Паскова Младши експерт „ИР и ОП” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Светлана Паскова Младши експерт „ИР и ОП” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна
Нина Юлиянова Главен специалист „Счетоводител – касиер” Чл.35, ал.1, т.1 не да
Нина Юлиянова Главен специалист „Счетоводител – касиер” Чл.35, ал.1, т.2 част І / Чл.35, ал.1, т.2 част ІІ да +диск встъпителна

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок – няма такива лица!