Местни данъци и такси

Услуга Цена Описание на услугата Заявление
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси физически лица
3лв-обик.-/5дни/
4лв-бърза-/3дни/
6лв-експр-/1ден/
юридически лица
6лв-обик.-/5дни/
7,80-бърза/3дни/
12лв-експ/1ден/
виж тук виж тук
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък физически лица
3лв-обик.-/5дни/
4лв-бърза-/3дни/
6лв-експр-/1ден/
юридически лица
6лв-обик.-/5дни/
7,80-бърза/3дни/
12лв-експ/1ден/
виж тук виж тук
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни физически лица
3лв-обик.-/5дни/
4лв-бърза-/3дни/
6лв-експр-/1ден/
юридически лица
6лв-обик.-/5дни/
7,80-бърза/3дни/
12лв-експ/1ден/
виж тук виж тук
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство физически лица
3лв-обик.-/5дни/
4лв-бърза-/3дни/
6лв-експр-/1ден/
юридически лица
6лв-обик.-/5дни/
7,80-бърза/3дни/
12лв-експ/1ден/
виж тук виж тук
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация физически лица
3лв-обик.-/5дни/
4лв-бърза-/3дни/
6лв-експр-/1ден/
юридически лица
6лв-обик.-/5дни/
7,80-бърза/3дни/
12лв-експ/1ден/
виж тук виж тук
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства физически лица
3лв-обик.-/5дни/
4лв-бърза-/3дни/
6лв-експр-/1ден/
юридически лица
6лв-обик.-/5дни/
7,80-бърза/3дни/
12лв-експ/1ден/
виж тук виж тук
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж физически лица
6лв-обик.-/5дни/
9лв-бърза-/3дни/
12лв-експр-/1ден/
юридически лица
12лв-обик.-/5дни/
18лв-бърза/3дни/
24лв-експ/1ден/
виж тук виж тук
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване физически лица
6лв-обик.-/5дни/
9лв-бърза-/3дни/
12лв-експр-/1ден/
юридически лица
12лв-обик.-/5дни/
18лв-бърза/3дни/
24лв-експ/1ден/
виж тук виж тук
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство физически лица
6лв-обик.-/5дни/
9лв-бърза-/3дни/
12лв-експр-/1ден/
юридически лица
12лв-обик.-/5дни/
18лв-бърза/3дни/
24лв-експ/1ден/
виж тук виж тук
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения до 7 дена виж тук виж тук
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 14 ДНИ виж тук виж тук
2047 Категоризация на места за настаняване съгласно
Тарифа за таксите
14 дни временно удостоверение
3 месеца постоянно удостоверение
виж тук виж тук
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение 14 дни виж тук виж тук
2050 Прекратяване на категория на туристически обект 14 дни виж тук виж тук
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение съгласно
Тарифа за таксите
14 дни временно удостоверение
3 месеца постоянно удостоверение
виж тук виж тук
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект съгласно
Тарифа за таксите
14 дни временно удостоверение
3 месеца постоянно удостоверение
виж тук виж тук
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект 14 дни виж тук виж тук