Формули за разпределяне на средствата между училищата и детските градини

Формула за разпределяне на средствата между училищата на територията на гр. Белене за 2018г.

Формула за разпределяне на средствата между детските градини на територията на гр. Белене за 2018г.

Формула за разпределяне на средствата между училищата на територията на гр. Белене за 2016г. и Протокол