СУ “Димчо Дебелянов”

Средно училище „Димчо Дебелянов“ – град Белене е училище с традиции, отворило врати през 1970 г. Първият директор е Георги Трушков. Директор на училището е била и Донка Кирицова в периода 1986-1992 г. Настоящият директор е Радка Дончева-Митрикова от 2006 г.
За учебната 2015/2016 г. се обучават 430 ученика в 20 паралелки в дневна и самостоятелна форма на обучение. Средните резултати, които показват възпитаниците на училището на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити са по-високи от средните за областта и страната. Училището има успех на ученически олимпиади, национални състезания и конкурси.
Колективът наброява 59 души – 44 педагогически и 15 непедагогически персонал. Учителите са висококвалифицирани, отзивчиви и горди с постиженията на своите ученици. Ученици и учители са участвали в различни проекти: проект „УСПЕХ”, НП „ИКТ в училище”, многостранно партньорство по програма „Коменски” – „ Религиозна толерантност и различия в модерна Европа“, проект на АСЕS – „Сподели нашите еднаквости, празнувай нашите различия“, НП „С грижа за ученика“, модул „Осигуряване на обучението на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” и други. Две поредни учебни години СУ „Димчо Дебелянов” работи по проект „Библиотека за знания и успех“ и превърна училищната библиотека в модерна и желана територия за учениците. През 2015/2016 учебна година СУ „Димчо Дебелянов” работи по НП „С грижа за ученика”, модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”.
Вече 20 години в СУ „Димчо Дебелянов” има училищен театър, завоювал много национални и международни награди. В продължение на 46 години се провежда единствена по рода си лекоатлетическа щафета за Купата на Димчо Дебелянов, в която всяка година участват над 300 ученика.
На 28 март 2013 г., когато по традиция честваме патронния празник на училището, е открит бюст-паметник на Димчо Дебелянов в училищния двор.
На 8 октомври 2013 г. е открита нова многофункционална спортна площадка за футбол, хандбал и волейбол.
През 2015 г., за 45-годишнината на училището, е открит училищен музей.

КОНТАКТИ:
СУ „Димчо Дебелянов”
град Белене – п.к. 5930
ул. „България” №56
тел./факс 0658/3 11 70
тел. директор 0658/ 69 46
e-mail: dimchod@mail.bg
www.dimchod.com
директор: Анелия Генова

ANELIQ-GENOVA

Анелия Генова – директор на СУ “Димчо Дебелянов”

 

SOU-4

SOU-3 училищната библиотека

SOU-1 откриване на спортна площадка в двора на СУ “Димчо Дебелянов”

SOU-5-1 откриване на училищен музей

SOU-6 момент на училищна театрална постановка

SOU-8 момент от лекоатлетическа щафета за купа “Димчо Дебелянов”

Два от класовете в СУ “Димчо Дебелянов” са с ученическа униформа
по желание на родители и ученици

SOU-71 SOU-10-1

SOU-2 бюст-паметник на Димчо Дебелянов в двора на училището

SOU-9