Отчет

Месечни


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2023г.
Публикуван на: 11.07.2023г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.05.2023г.
Публикуван на: 09.06.2023г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.04.2023г.
Публикуван на: 12.05.2023г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2023г.
Публикуван на: 26.04.2023г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 28.02.2023г.
Публикуван на: 30.03.2023г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2023г.
Публикуван на: 24.02.2023г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2022г.
Публикуван на: 26.01.2023г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.11.2022г.
Публикуван на: 28.12.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.10.2022г.
Публикуван на: 21.11.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2022г.
Публикуван на: 16.10.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.08.2022г.
Публикуван на: 25.09.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.07.2022г.
Публикуван на: 23.08.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2022г.
Публикуван на: 17.07.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.05.2022г.
Публикуван на: 07.07.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.04.2022г.
Публикуван на: 07.07.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2022г.
Публикуван на: 04.05.2022г.


Баланс на Община Белене и ОПР към 31.12.2021
Публикуван на: 21.03.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 28.02.2022г.
Публикуван на: 18.03.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2022г.
Публикуван на: 18.02.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2021г.
Публикуван на: 18.02.2022г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.11.2021г.
Публикуван на: 14.12.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.10.2021г.
Публикуван на: 14.12.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2021г.
Публикуван на: 09.11.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.08.2021г.
Публикуван на: 29.09.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.07.2021г.
Публикуван на: 30.08.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2021г.
Публикуван на: 30.08.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.05.2021г.
Публикуван на: 15.06.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.04.2021г.
Публикуван на: 19.05.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2021г.
Публикуван на: 19.05.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 28.02.2021г.
Публикуван на: 26.03.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2021г.
Публикуван на: 22.02.2021г.


Баланс на Община Белене – 31.12.2020
Публикуван на: 14.01.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2020г.
Публикуван на: 14.01.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.11.2020г.
Публикуван на: 13.01.2021г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.10.2020г.
Публикуван на: 10.11.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2020г.
Публикуван на: 12.10.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.08.2020г.
Публикуван на: 17.09.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.07.2020г.
Публикуван на: 12.08.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2020г.
Публикуван на: 30.07.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.05.2020г.
Публикуван на: 19.06.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.04.2020г.
Публикуван на: 20.05.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2020 г.
Публикуван на: 27.04.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 29.02.2020 г.
Публикуван на: 27.04.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2020 г.
Публикуван на: 27.04.2020г.


Тримесечни


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2023г.
Публикуван на: 09.07.2023г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2023г.
Публикуван на: 26.04.2023г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2022г.
Публикуван на: 03.03.2023г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2022г.
Публикуван на: 23.10.2022г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2022г.
Публикуван на: 10.07.2022г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2022г.
Публикуван на: 07.07.2022г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2021г.
Публикуван на: 18.03.2022г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2021г.
Публикуван на: 09.11.2021г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2021г.
Публикуван на: 30.08.2021г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2021г.
Публикуван на: 19.05.2021г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2020г.
Публикуван на: 02.03.2021г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2020г.
Публикуван на: 08.12.2020г.


Отчет за приходи и разходи на Община Белене 31.12.2020г.
Публикуван на: 08.12.2020г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2020г.
Публикуван на: 27.07.2020г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2020г.
Публикуван на: 27.04.2020г.