Отчет

Месечни

Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2020г.
Публикуван на: 12.10.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.08.2020г.
Публикуван на: 17.09.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.07.2020г.
Публикуван на: 12.08.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2020г.
Публикуван на: 30.07.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.05.2020г.
Публикуван на: 19.06.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.04.2020г.
Публикуван на: 20.05.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2020 г.
Публикуван на: 27.04.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 29.02.2020 г.
Публикуван на: 27.04.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2020 г.
Публикуван на: 27.04.2020г.


Тримесечни

Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2020г.
Публикуван на: 27.07.2020г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2020г.
Публикуван на: 27.04.2020г.