Инвестиционни намерения

Инвестиционно намерение за “Животновъдна ферма”

Инвестиционно намерение от “ГРИЙН ФАРМ ПЕТОКЛАДЕНЦИ”ЕООД

Промяна на начина на външно електрозахранване на съществуваща жилищна сграда чрез кабел HH от ПК-2, ТП-36 до ул. “Васил Левски”26, поземлен имот с идентификатор 03366.602.278, гр. Белене ул. “Васил Левски”26

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.442 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.236.4 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.200.1 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.310 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 03366.602.1435 при условията на чл. 147 от ЗУТ в гр. Белене, община Белене.

Обява за инвестиционно намерение с. Татари

Обява за инвестиционно предложение: “Авариен ремонт на довеждащ водопровод от помпена станция”Раней”II водна кула 500m3 гр. Белене”