Инвестиционни намерения

Обява за инвестиционно намерение – “Рехабилитация на уличното осветление на територията на община Белене”