Напомнително съобщение за категоризация на заведения

На вниманието на собствениците, чиито заведения подлежат на категоризация, съгласно Закона за туризма

[embeddoc url=”http://official.belene.bg/wp-content/uploads/2016/01/KMBT_215_07733.pdf” download=”all”]