Стартира проект KAIROS – културно наследство като възможност за градско развитие и социално включване

KAIROS – културно наследство като възможност за градско развитие и социално включване е проект финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, II покана за подаване на проектни предложения по дейност „Мрежи за планиране на действия”, тематична цел 11 ”Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация”, Приоритетна ос „Популяризиране на интегрираното устойчиво градско развитие”. За повече информация -> тук

» Read more
1 2 3