Съобщение за провеждане на доброволно кръводаряване на 04 и 05.12.2019 г.

Ръководството на Община Белене уведомява гражданите, че на 04 и 05 декември 2019 г. ще се проведе доброволно и безвъзмездно кръводаряване на ІІ етаж , Общинска администрация – Белене, зала №16 от 09.00 ч. до 13.00 ч. Кръводаряването е хуманен акт за даряване на определено количество кръв с цел спасяването на човешки живот. Кръводаряване може да осъществи всеки човек на […]

» Read more

План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на Община Белене през 2020 г.

Уважаеми граждани, Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Белене, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за […]

» Read more
1 2