Съобщение за провеждане на доброволно кръводаряване на 04 и 05.12.2019 г.

Ръководството на Община Белене уведомява гражданите, че на 04 и 05 декември 2019 г. ще се проведе доброволно и безвъзмездно кръводаряване на ІІ етаж , Общинска администрация – Белене, зала №16 от 09.00 ч. до 13.00 ч.

Кръводаряването е хуманен акт за даряване на определено количество кръв с цел спасяването на човешки живот. Кръводаряване може да осъществи всеки човек на възраст от 18 г. до 65 г. За да осъществи кръводаряване човек трябва да е в отлично здраве и дарената от него кръв да е безопасна за пациентите, които имат нужда от нея.

Отзовалите се кръводарители имат право на 2(два) дни платен годишен отпуск по чл.157, ал.1, т.2 от Кодекса на труда (когато са в трудово-правни отношения) и подкрепително-тонизираща храна от Районен център по трансфузионна хематология – Плевен.