Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

Община Белене иска да Ви информира за възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Чрез нея можете да подадете жалба, искане, сигнал и др., без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със системата замества класическия метод за препоръчана поща […]

» Read more