Срокът за заплащане на сметките за ток на битовите клиенти на ЧЕЗ Електро е 20 дни

Клиентите имат възможност да се регистрират за безплатната услуга sms проверка на сметка. „ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на своите битови клиенти, че срокът за заплащане на дължимата сума за консумирана електроенергия, след издаване на фактурата за потребление, е 20 дни. Във всяка фактура за консумирана електроенергия, издавана от „ЧЕЗ Електро България“ АД /отдолу на фактурата, в секция „Важна информация“/ […]

» Read more

ЧЕЗ Разпределение повишава степента на готовност за реакция на своите екипи

Компанията има възможност да мобилизира още служители. ЧЕЗ Разпределение България повишава степента на готовност на своите екипи във връзка с влошената метеорологична обстановка на територията, която компанията обслужва. 400 екипа ще реагират незабавно при нужда. Дружеството може да мобилизира допълнителни екипи ако ситуацията го наложи. „Извънредното положение в страната води до затруднения за всички, включително и за нас. Въпреки това […]

» Read more
1 2 3 4 5