Община Белене закупи оборудване

Община Белене закупи оборудване по изпълнявания от нея проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България. Към настоящия момент по проекта са закупени и доставени следната техника и оборудване: 1 брой дрон […]

» Read more

ЧЕЗ възстановява обичайното работно време на центровете за обслужване на клиенти

ЧЕЗ възстановява обичайното работно време на центровете за обслужване на клиенти Дружествата на компанията призовават потребителите да продължат да използват и възможностите на каналите за връзка от разстояние – телефон, имейли, корпоративни сайтове   От днес – 26 май, центровете за обслужване на клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България ще осъществяват своята дейност с потребители в обичайното си работно […]

» Read more
1 2 3 7