Община Белене закупи оборудване

Община Белене закупи оборудване по изпълнявания от нея проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България. Към настоящия момент по проекта са закупени и доставени следната техника и оборудване: 1 брой дрон […]

» Read more