Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет-Белене на 12.06.2020г.

DNEVEN-RED-12-06-2020