Провеждане на обучителен семинар за безработни и неактивни лица в гр. Белене на 6 и 7 юли 2020 г.

Download (PDF, Unknown)