Анкета – План за интегрирано развитие на община Белене за периода 2021-2027 г.

Уважаеми жители на община Белене,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предстоящите предизвикателства пред новия програмен период на Европейския съюз, стартира разработването на План за интегрирано развитие на община Белене за периода 2021-2027 г. Основните цели на този план са постигане на трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, както и служи за развитие на по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Предвид това Вашето участие в изработването на плана би осигурило неговото качество и реалистичност. Това би могло да се осъществи чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на настоящата анкетна карта.

 

Анкетата можете да попълните тук>>

Благодарим Ви за оказаното съдействие!