ОбС-Белене прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

Измененията и допълненията в наредбата, приети с Решение №80/04.08.2020г. влизат в сила на 23.08.2020г. (Приложение №1)

» Read more
1 2