Покана за публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене към 31.12.2019г.

покана отчет 2019-24.08.2020