Постоянните комисии към ОбС-Белене ще заседават на 04.09.2020 г.

DN-RED-PK-04-09-20