Разработени електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) […]

» Read more

НОВ КОМАНДИР ПОЕ КОМАНДВАНЕТО НА 55 ИНЖЕНЕРЕН ПОЛК

Днес, 25 февруари, на тържествен ритуал заместник-командирът на 55-ти инженерен полк подполковник Иван Тишков официално пое командването на полка и беше повишен в звание „Полковник”. Пагоните на новия командир връчи командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов пред личния състав на формированието. В словото си генерал-майор Попов отправи пожелания към полковник Тишков за здраве, неизчерпаеми сили, спорни дела и много […]

» Read more

На 24.02.2021 година, Общинския щаб за изпълнение на плана при бедствия при Община Белене проведе работна среща

Темата на срещата е подготовката на щаба за провеждане на планираното за 18-19 май 2021 г. щабно учение „БЕЛЕНЕ 2021“ на тема: „Действия на общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия“. Основната цел на щабното учение е да се премине през процеса на взаимодействието между щаба, Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт при реагиране […]

» Read more

Поканата и дневния ред за закриващата конференция по проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион, e-MS code: ROBG-175, финансиран по Програма INTERREG V-А Румъния – България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие“

» Read more
1 2 3 4