Поканата и дневния ред за закриващата конференция по проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион, e-MS code: ROBG-175, финансиран по Програма INTERREG V-А Румъния – България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие“

» Read more