Община Белене проведе заключителна пресконференция по проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации“ , e-MS code: ROBG-458

ИНФО-ВЕСТНИКТЕХНИКА-458

VF-1-2

VF-1-2

VF-1-2

VF-1-2

VF-1-2