Общински съвет-Белене ще заседава на 26.02.2021 г. от 14:00 часа при взети всички противоепидемични мерки

DNEVEN RED OBS-FEV