Първа работна среща на Местна URBACT група във Фаза-2 на проект KAIRÓS, на тема Култура, природно и историческо наследство.

 Община Белене е партньор по проект KAIRÓS  – Културно-историческото наследство като възможност за градското развитие и социална устойчивост, Фаза-2, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. На 26.04.2021 г. в Хотел „Престиж“ се проведе  първа работна среща на Местна URBACT група във Фаза-2 от Проекта, на тема: Култура, природно и историческо наследство. Срещата протече […]

» Read more
1 2