Първа работна среща на Местна URBACT група във Фаза-2 на проект KAIRÓS, на тема Култура, природно и историческо наследство.

 Община Белене е партньор по проект KAIRÓS  – Културно-историческото наследство като възможност за градското развитие и социална устойчивост, Фаза-2, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

На 26.04.2021 г. в Хотел „Престиж“ се проведе  първа работна среща на Местна URBACT група във Фаза-2 от Проекта, на тема: Култура, природно и историческо наследство.

Срещата протече в дискусионно-презентационен порядък. Фокус на проекта са нашите местни богатства:

  • Природен парк „Персина“
  • Крепост Димум и митница
  • Мемориален комплекс на острова
  • Католическа общност, църква, светилището на блажен Евгений Босилков

Участниците бяха разпределени в четири тематични подгрупи:

  • Култура, природно и историческо наследство
  • Частен сектор с участието и на МИГ Белене-Никопол
  • Социални услуги, образование и здравеопазване
  • Военно поделение, полиция, затвор, АЕЦ Беленe

Лектор на срещата бе проф. д-р Александър Илиев. Сред участниците беше и г-жа Анелия Първанова – главен уредник в РИМ-Плевен.

В оживени дискусии всяка от групите набеляза възможни идеи за лесно осъществими, но значими дейности по обекти и населени места в общината.

Като резултат от срещата се очаква набелязаните дребномащабни дейности да бъдат впоследствие изпълнени в природните и културните обекти на територията на община Белене по инициатива на самите участници и в партньорство с Община Белене, институциите и частния сектор.

Заедно можем повече!