УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности гр. Белене-5 450 дка; с. Деков- 1 220дка, с. Бяла вода- 1480 дка, с. Кулина вода- 1 290 дка, с. Петокладенци-1 650 дка и с. Татари–1 330 дка

29.06.2021-НАЗЕМНО-РЕТИРАНЕ-КОМАРИ-БЕЛЕНЕ