Проведе се трета среща на местната URBACT група по проект KAIRÓS – на 28.06.2021 г.

ТРЕТА СРЕЩА НА МЕСТНАТА URBACT ГРУПА ПО ПРОЕКТ KAIRÓS На 28.06.2021 г. се проведе трета среща на местната URBACT група във фаза II на проект KAIRÓS – КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВОТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Срещата се състоя в структуриран дневен ред: кратко представяне, изпълнение, […]

» Read more