Относно напредъка по изпълнението на проект “Осигуряване на топъл обяд в Община Белене”

162626420271283