Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ       Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината е публикуван  проект на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на община Белене.         На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК […]

» Read more
1 2