Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години (начало 2021-2022 стопанска година) на общински земеделски имоти в землището на гр.Белене, община Белене

DNEVEN RED OBS-NOEMVRI