ОБЯВА инвестиционно предложение: „Народно Читалище “Христо Ботев -1892″ привлекателно място за културен туризъм в град Белене”

CCF_000080