Община Белене осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене)

Община Белене, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене), Доклад за екологична оценка с Нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях: линк Становища, бележки и препоръки могат […]

» Read more

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив

» Read more

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022г. до 02.08.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян

» Read more
1 2 3 4