Обява за подбор на проектни предложения по м. 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – втори прием от СВОМР на МИГ Белене-Никопол

Обява-м.-4.1-втори-прием