На 30.05.2022 г. се състоя “Закуска с медиите” по проект KAIRÓS

Община Белене като партньор по проект KAIRÓS Културно-историческото наследство като възможност за градско развитие и социална устойчивост, Фаза-2, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, отправя

Закуска с медиите

На  30.05.2021  г.  (понеделник) от  10.00  часа  в  Хотел „Престиж“ – гр. Белене се състоя „Закуска  с  медиите“ –  събитие организирано от екипа на проекта и част  от Комуникационния план на проекта.

На срещата присъстваха представители на вестник „Посоки“, „Плевен за Плевен“, Медиатех ЕООД – гр. Плевен, проф. Александър Илиев – външен експерт по проекта, екипът на проекта и Милен Дулев – кмет на община Белене.

Присъстващите бяха информирани за целите на проекта KAIRÓS, проведените дейности и мероприятията за неговото изпълнение, постиженията и очакваните резултати, също така беше представен и Интегрираният план за действие на гр. Белене.

Екипът на проект KAIRÓS

Община Белене

breakfast-with-media-short-info