Заповед №1126/13.09.2022 г. за изменение на Заповед №1082/29.08.2022 г.

Изменение на Заповед №1082/29.08.2022 г. на кмета на Община Белене за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за разпореждане с общински имоти на 04.10.2022 г. (вторник), а при неявяване на кандидати на 11.10.2022 г. (вторник) от 14:30 часа в зала №26 на административната сграда на Община Белене поради включване в публичния търг на нови земеделски имоти за отдаване под […]

» Read more