Заповед № РД-04-216/02.10.2023г. -с. Кулина вода,община Белене, област Плевен

BRN3C2AF481E7C0_004558